Ogłoszenia

Inforumujemy, iż wszystkie osoby mające braki w zaliczeniach u mgr M. Dowejko proszone są o stawienie się na Uczelni 30 września (środa) o godz. 10.00.

Ostatecznym terminem dostarczenia dzienniczków praktyk jest pierwszy tydzień października.

Jak co roku mam zaszczyt zaprosić studentów pielęgniarstwa z Państwa uczelni do udziału w konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji.

Jest to wyjątkowa edycja, ponieważ studenci mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19.

Temat prac jest bardzo szeroki, dlatego liczymy na to, że kreatywność młodych talentów pielęgniarskich, będzie miała pole do popisu.

Nagrodą jest stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż w Polsce i za granicą. Jest to wielka szansa dla studentów, a także prestiż dla uczelni, która również otrzyma nagrodę w postaci dyplomu.

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Na pielęgniarstwie zajęcia w dniu 28-29.03 zgodnie  z harmonogramem. 

Jedynie pielęgniarstwo pomostowe będzie miało wykłady od prof Czerpaka na platformie e-lerningowej

uczelni- tezy wykładów.

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności